پری آمپ AVALON VT-747SP را بشناسیم

AVALON COMPRESSOR VT-747SP VT-747sp طراحی زیبا , ابتکاری فوق العاده و  با کمپرسور باور نکردنی VT-747sp بسیار متنوع است و از یک پردازنده عالی در سراسر باس استریو در طول mixdown است. آوالون VT-747SP ترکیبی از یک STEREO لوله گسسته کلاس Creative یک طیفی-أبت کمپرسور با شش گروه برنامه اکولایزر موسیقی است. سطح L-R خروجی و اندازه گیری کاهش افزایش و منابع تغذیه تنظیم داخلی در یک فضای ۲U. ایده آل