کارت صدای Presonus FaderPort

  با کارت صدای Presonus FaderPort موسیقی خود را لمس کنید بزرگترین نوازندگان ترجیح می دهند توسط یک فیدر موزیک خود را کنترل کنند. به همین دلیل برای سهولت در کارها در  FaderPort ، ویژگی هایی همچون قابلیت اتصال از طریق USB ، ترکیب صداها ، و ضبط کردن موزیک است.   امکانات: حساس به لمس شروع، پایان، سریع FWD، توقف، پخش، ضبط کنترل های عمومی: فعال کردن ضبط ، حرکت، قطع