راهنمای جامع خرید یک سیستم صوت حرفه ای

راهنمای جامع خرید یک سیستم صوت حرفه ای معرفی سیستمبرای تصمیم گرفتن در مورد اینکه چه سیستم صوتی بخرید در قدم اول باید در نظر بگیرید که حیطه کار شما چیست یعنی اجرای چه سبک موسیقی یا سخنرانی یا مداحی و یا … را از این سیستم انتظار دارید و اینکه قرار است این اجرا در چه