اف ال دی (LFD) چیست؟ Large Format Display

اف ال دی (LFD) چیست؟ Large Format Display  اف ال دی (LFD) ، یک نمایشگر حرفه ای با قابلیت های ویژه و توانایی های بالا که قادر است در شرایط گوناگون محیطی که مانیتورهای معمولی و تلویزیون ، نمی توانند به راحتی کار کنند ، اطلاعات ارسالی از طرف کاربر را با بالاترین کیفیت و در شرایط گوناگون محیطی نمایش دهد.  تفاوت های عمده صفحه نمایش اف ال دی (LFD) با