صدای honky

صدای honky صدای honky یا honkiness در صدا چیست honkiness نوعی کالریشن ناخواسته در اسپیکر است که منجر به افزایش قابل توجه شدت فرکانس ها در محدوده ۴۰۰ الی ۸۰۰ هرتز (رنج اصلی صدای انسان) میشه. این کالریشن بیشتر متوجه ووکال یا صدای خواننده در موسیقی است. در این حالت علاوه بر اینکه صدای خواننده حالت اغراق و برجستگی غیر عادی دارد، نوعی پیچش و زنگ در صدا بوجود می