راهنمای خرید اسپیکر

اسپیکر مانیتورینگ راهنمای خرید اسپیکر قدرت نامي (Power rating) در اكثر سيستمهاي امروزي قدرت نامي به وات بيان مي شود. كه مقدار آن با واحد « (Peak music power out put (PMPO » يا ماكزيمم قدرت خروجي صدا بيان مي شود كه

راهنمای خرید اسپیکر به زبان ساده

راهنمای خرید اسپیکر به زبان ساده اسپیکرها با گوش ما سر و کار دارند و مطمئناً کیفیت در آن برای ما همراه لذت خواهد بود! خیلی از ما هنگام خرید اسپیکر بیشتر به ظاهر اسپیکر ها توجه می کنیم و اصلاً به مشخصاتش توجهی نمی کنیم.