نخستین دیجیتال ساینیج ها در دنیا

نخستین دیجیتال ساینیج ها در دنیا نخستین دیجیتال ساینیج ها در اواخر ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ به وجود آمده اند یعنی وقتی که خانه های مد در مکانهایی مثل شهر نیویورک، ویدئوهای خود را در سالن ها و راهروها به نمایش می گذاشتند، مضامین و محتویات را روی VCR ضبط می کردند و در فروشگاههای کوچک تبلیغات خود را به صورت دستی در میان مشتریان پخش می کردند. در کانادا و