ترجمه همزمان (تورگاید)

تجهیزات ترجمه و مترجم همزمان ، تورگاید (راهنمای تور) از جمله تجهیزات کنفرانسی می باشد که بعنوان سیستم ترجمه همزمان در سالنهای کنفرانس و آمفی تئاتر و در بازدید از کارخانجات و موزه ها بعنوان تورگاید (راهنمای تور) جهت انتقال صدای سخنران به افراد بصورت بیسیم (وایرلس) استفاده می گردد. تجهیزات ترجمه همزمان  یا  تورگاید از یک گوشی بی سیم بهمراه  گیرنده کمری  و  یک میکروفن یقه ای بی سیم

تورگاید JTS

تورگاید JTS          دستگاهی مناسب جهت سمینارها ترجمه و توضیح موضوعی برای ۱ یا چند گروه با زبانهای مختاف ·         این دستگاه به سخنران این امکان را می دهد که به آ رامی صحبت کند و اعضای گروه به صورت واضح و شفاف  صدا را بشنوند ·         با توجه به  بی سیم بودن این دستگاه  و. قابل حمل و نقل بو د ن آ ن در مساحتی به شعاع ·