مجموعه فلوت سنتی

مجموعه فلوت سنتی در این مجموعه علاوه بر نمونه های معمول،  سمپلر کانتاکت NN_XT و EXS24 نیز در این بسته فلوت قرار داده شده است. تمامی نمونه ها توسط نوازنده بزرگ ، اسنیک دیویس نواخته شده اند که سابقه همکاری با افسانه های موسیقی جهان مثل جرج مارتین، تام جونز،