راهنمای میکروفن های الکترو وویس

راهنمای میکروفن های الکترو وویس در هنگام انتخاب میکروفون مناسب، علاوه بر در نظر گرفتن نیاز‌های کاربر و مشخصات میکروفون، بهتر است پیشنهاد‌ات شرکت سازنده‌ی میکروفون را نیز در نظر بگیرید. شرکت‌های سازنده هر میکروفونی را به منظور خاصی طراحی می‌کنند. در جدول زیر شرکت‌ EV برای هر میکروفون پیشنهاد‌هایی را عرضه کرده است. در سطر بالایی جدول نام میکروفون‌ها ذکر شده و در ستون اول کاربردهای مختلف نوشته شده