مقدمه­ ای بر دیجیتال ساینیج

مقدمه­ ای بر دیجیتال ساینیج هدف شرکت شبکه مجموعه ­ای قدرتمند از برنامه­ های نرم­ افزاری را برای ساخت و مدیریت سیستم ­های دیجیتال ساینیج ایجاد کرده است. با این­حال، دیجیتال ساینیج مفهوم نسبتا جدیدی است، و برای حصول اطمینان از موفقیت نیاز به درک درستی از چند مفاهیم کلیدی دارد. هدف از این گزارش رسمی (کاغذ سفید) معرفی مفهوم دیجیتال ساینیج، بیان افراد ذی­نفع از نصب ساینیج و مطرح کردن

راهنمای انتخاب دیجیتال ساینیج

راهنمای انتخاب دیجیتال ساینیج دو روش برای توسعه و کاربرد دیجیتال ساینیج وجود دارد. روش اول شامل برنامه هایی است که به آن برنامه های “جهشی” گفته می شود و به موجب آن، خود فرد ، مسئول همه چیز است و یا یک شرکتی را مامور کنترل توسعه و اجرای دیجیتال ساینج می کنند. روش دوم انتخاب یک سیستم ساینیج برخلاف روش جهشی است، که در آن صاحبان سایتها و