خرید تجهیزات نورپردازی استیج

خرید تجهیزات نورپردازی استیج American DJ Audio در سال ۱۹۸۵ در کالیفرنیای آمریکا تاسیس شد و شامل ۵ زیر مجموعه