چهار مرحله ی رشد استودیوها – مرحله چهارم

چهار مرحله ی رشد استودیوها – مرحله چهارم مرحله ۴ : استودیوی حرفه ای برای ۹/۹۹ درصد از ما مرحله ۳ آخرین سطح جستجوی ما خواهد بود. زیرا حقیقت این است که … موفق شدن در کسب و کار حرفه ای صدا بسیار سخت است. و اکثر ما ها به دنبال حرفه ای شدن به هر قیمتی نیستیم. اما تا زمانی که بسیاری از شما حد اقل در مورد آن

چهار مرحله ی رشد استودیوها – مرحله دوم

چهار مرحله ی رشد استودیوها – مرحله دوم اکنون دراین نقطه تشریح مرحله ی اول را خاتمه می دهیم اگر همه ی آنچه گفتیم را بخوبی متوجه شده باشید، بخوبی خواهید توانست در استودیو اتاق خواب خود صوت ضبط کنید. و باوجود اینکه بسیاری از افراد بسیار بیش ازحد معمول برای باقی ماندن دراین مرحله احساس رضایت دارند برخی ازشما ممکن است از جنبه هایی خواستار چیز بهتری باشید، درچنین