مزایای خرید اینترنتی

مزایای خرید اینترنتی انقلاب دیجیتالی قابلیت‌های جدیدی را هم برای مشتری و هم برای شرکت‌های فعال در بازار خلق کرده است. در ابتدا به مزایای اینترنت برای خریداران اشاره می‌شود: