مشخصات میکروفن ها

مشخصات میکروفن ها امپدانس این مشخصه مقاومت مؤثر خروجی میکروفون در فرکانس یک کیلوهرتز است. میکروفونی با امپدانس ۱۵۰ تا ۶۰۰ اهم