فیش اسپیکون

powercon این کانکتور (powercon) برای انتقال برق به بلند گو است البته باند هایی که قابلیت ورودی این نوع کانکتور رو داشته باشند. این کانکتور داری بدنه پلاستیکی بسیار مستحکمی است که در مقابل ضربه مقاوم است و اتصالات فلزی داخلی را بخوبی در برابر تماس با هوا محافظت می کند. امکان عبور جریان پیوسته تا ۴۰ آمپر را دارد و دو کانکتور هنگام اتصال بهم با چرخاندن ، قفل