نمایشگرهای دی ال پی

نمایشگرهای دی ال پی نمایشگرهای دی ال پی (DLP) Digital Light Processing بر اساس تکنولوزي اي که توسط شرکت Texas instruments در سال ۱۹۸۷ اختراع شد ، ساخته شده است . اين تکنولوژي پردازش ديجيتال تصوير DLP نام دارد . اين تکنولوژي بر اساس يک چيپ نيمه رساناي نوري به نام Digital Micromirror Device) DMD ) استوار است). يکرو آينه ي ديجيتال ) . اين تکنولوژي بزرگي است که در