فندر تولیدکننده لوازم موسیقی

فندر تولیدکننده لوازم موسیقی شرکت لوازم موسیقی موزیک ملودی (به انگلیسی: Fender Musical Instruments Corporation) تولیدکنندهٔ آمپلی‌فایر و سازهای زهی از قبیل گیتار الکتریک‌های بدنه توپُر (به انگلیسی: solid-body) در ۲ مدل اصلی تِلکَستر و اِسترَتوکَستر است.