نقشه مدار آمپلی فایر ۱۵۰۰ وات ۴ اهم

الکترونیک نقشه مدار آمپلی فایر ۱۵۰۰ وات ۴ اهم این مدار را برای کسانی آماده کردیم که با هیچ قدرت صدایی ارضاء نمی شوند . این مدار همانطور که می بینید با ۱۵۰۰ وات واقعی و امپدانس ۴ اهم در خروجی مخصوص کسانی است که به اذیت و آزار همسایه ها علاقه دارند. چنین آمپلی فایر هایی در بازار در