مقایسه میکسر آنالوگ و میکسر دیجیتال

مقایسه میکسر آنالوگ و میکسر دیجیتال عصر حاضر عصر ديجيتال است . مزاياي توليد موسيقي و اديت در فضاي ديجيتال كاملا شناخته شده است . تراك هاي مجازي ، اديت غير مخرب و افكتور ديجيتال داخلي ، ايستگاههاي كاري استوديو ديجيتال را بسيار كار آمد كرده است . اما درباره ميكس چطور ؟ ميكس ديجيتال چيست ؟