تفاوت میکروفونهای دیافراگم کوچک و بزرگ

تفاوت میکروفونهای دیافراگم کوچک و بزرگ یکی از معیارهای انتخاب میکروفون مناسب جهت صدابرداری در نظر گرفتن سایز دیافراگم آن است .عملکرد میکروفون های با دیافراگم بزرگ در باز تولید فرکانس های پایین مناسب نیست و حتی  ممکن است این ضعف در فرکانس های بالا نیز احساس شود،