لامپ خلأ

لامپ خلأ لامپ خلأ  (به انگلیسی:  tube) در آمریکای شمالی تیوب الکترون، یا لامپ ترمیونیک یا لامپ، وسیله‌ای است که حرکت الکترون‌ها را در محیط نزدیک به خلأ تشدید می‌کند یا تغییر می‌دهد یا سیگنال الکترونیک در حرکت الکترون‌ها بوجود می‌آورد.