ترانزیستور دو قطبی با درگاه عایق‌شده

الکترونیک : انواع قطعات الکترونیکی ترانزیستور دو قطبی با درگاه عایق‌شده ترانزیستور دو قطبی با درگاه عایق‌شده یا IGBT (کوتاه شده عبارت انگلیسی Insulated gate bipolar transistor) جز نیمه هادی قدرت بوده و در درجه اول به عنوان یک سوئیچ الکترونیکی استفاده می شود که در دستگاه های جدید برای بازده بالا و