تجهیز سیستم صوتی به صورت حرفه ای و پیجینگ

تجهیز سیستم صوتی به صورت حرفه ای و پیجینگ قبل از پرداختن به مبحث صدا و صوت ابتدا لازم می دانیم تعاریفی از برخی واژه ها ارائه دهیم (فونیک) یا شنیداری اصواتی که از طریق شنیدن بدون التزام به حضور حس های دیگری مثل بویایی و یا نظایر آن به گوش می رسد(درماتیک)یا نمایشی ، دریافت تصاویر یا حرکت های