واسط TDIF

واسط TDIF واسط (Tascam Digital InterFace) را شرکت TASCAM برای ارتباط ضبط صوت های دیجیتال ۸ تراک خود مانند DA-88 و DA-78 ابداع نمود که امروزه برای اتصال برخی از میکسرهای دیجیتال به کامپیوتر نیز به کار می رود این واسط از یک کانکتور ۲۵ پین D-25 غیر بالانس برای اتصال دو طرفه رفت و برگشت استفاده میکند و بنابراین برای رفت و برگشت ۸ کانال فقط به یک کانکتور