راه اندازی یک Home Studio

راه اندازی یک Home Studio چگونه یک Home Studio یا استودیو خانگی راه اندازی کنیم تجهیزات مورد نیاز برای یک استودیو خانگی Home Studio  ۱-کامپیوتر  ۲-نرم افزارضبط DAW  ۳-کارت صدا  ۴-(میکروفون (برای ضبط  ۵-مانیتورینگ  ۶- هدفون  ۷-(میدی کنترل(برای تنظیم  چه کامپیوتری برای استودیو های خانگی یا یک سیستم برای تنظیم نیاز است  در انتخاب یک کامپیوتر برای استودیو بایدتوجه داشته باشید که تعدادی از قطعات از اهمیت بیشتری برخوردار می