طراحی اتاق مانیتورینگ

طراحی اتاق مانیتورینگ طراحی اپراتور محور اتاق مانیتورینگ باعث ایجاد سطح جدیدی از بهره‌وری، کیفیت و ایمنی می‌شود. اپراتورهای اتاق مانیتورینگ در هر روز کاری صدها تصمیم می‌گیرند – تصمیم‌گیری‌هایی که تأثیر زیادی بر بهره‌وری، کیفیت، و ایمنی دارد. هرچقدر، آنها هشیارتر، فعال­تر و هماهنگ­تر باشند، تصمیم‌های بهتری می‌گیرند. برای مدیران کارخانه و اتاق مانیتورینگ، سوال مهم این است که چگونه رفاه اپراتور را ایجاد و آن را در سطحی