تاریخچه و مدل های قدیمی میکروفون را بدانیم

یک میکروفون کندانسور AKG C214   نام اصلی و قدیمی میکروفون با نام مستعار یا مایک (/ maɪk /)، [۱] است که صدا را توسط برق یا سنسور به سیگنال الکتریکی تبدیل می کند.مبدل الکترومغناطیسی سیگنال صوتی به سیگنال های الکتریکی را تسهیل میکند.میکروفون در بسیاری از وسایل مانند:تلفنها، سمعک، سیستم های آدرس های عمومی برای سالن های کنسرت و مراسم عمومی، تولید تصاویر متحرک، و مهندسی صوتی ضبط شده،رادیو و