گولیلمو مارکونی مخترع تلویزیون

گولیلمو مارکونی مخترع تلویزیون امروزه رادیو مؤثرترین وسیله ارتباط جهانی است به این معنی که رادیو فورا خبر هر حادثه ای را از هر نقطه جهان به سایر نقاط منتقل می کند.تلگراف بیسیم و رادیو جزو احتراعات فیزیکدان بزرگ ایتالیایی یعنی گوگلیمو مارکنی است.در واقع مارکنی ((پدر تلگراف بیسیم)) خوانده شده است.به خاطر این اکتشافات جایزه نوبل فیزیک سال ۱۹۰۹ به او داده شد.