سیستم پیجینگ مدرسه

سیستم پیجینگ مدرسه جهت نصب سیستم صوت مدارس نیاز نیاز به : ۱-      آمپلی فایر مدارس ۲-      بلندگو مدارس ۳-      میکروفن مدارس ۴-      کابل باند ۵-      کابل میکروفن میباشد. ۱-آمپلی میکسر مدارس: آمپلی مدارس به عنوان سیستم مرکزی بحساب می آید که میکس صدا و تقویت را انجام میدهد. همچنین دارای آژیر خطر در موارد اضطراری و پیش زنگ قبل از پیج را انجام میدهد. آمپلی های امروزی قابلیت پخش