بلندگو موزیکال پیجینگ

بلندگو موزیکال پیجینگ همانطور که در مقالات قبلی توضیح داده شد از سیستم پیجینگ جهت پیج و اخطار در مواقع اضطراری استفاده میشود ، در مواقعی جهت افزایش بازده تولید و ایجاد تنوع در محیط های کسب و کار از سیستم پیجینگ جهت پخش موزیک لایت استفاده می شود . جهت بالا رفتن کیفیت پخش موزیک از بلندگوهای موزیکال (۲WAY) استفاده می شود. بلندگو  موزیکال دارای سه قسمت می باشد: