بلندگو ستونی ولتی اهمی پیجینگ

بلندگو ستونی پیجینگ بلندگو ستونی ولتی اهمی پیجینگ در ابعاد و توان های مختلف مناسب کاربردها و مکان های خاص تماس و مشاوره کارشناس صوت : ۰۹۱۲۳۰۸۵۷۵۰ دفتر مرکزی تهران : ۶۶۷۱۵۳۷۱ – ۶۶۷۱۹۷۴۴