بلندگوی شیشه ای Turtle Beach

بلندگوی شیشه ای Turtle Beach محصولات فناوری شیشه‌ای بسیار زیبا هستند. حال کمپانی Turtle Beach به تازگی یک بلندگوی شیشه‌ای و شفاف معرفی کرده است. کمپانی Turtle Beach در طی کنفرانس مطبوعاتی یک بلندگوی شفاف و شیشه‌ای معرفی کرده که می‌توان از آن به عنوان آینده سیستم صوتی خانگی یاد کرد. در حالیکه توضیحات در مورد این محصول ممکن است عجیب و غریب به نظر برسد اما ویدیو آن متقاعدکننده‌تر