بلندگو آخرین حلقه زنجیر صوت

بلندگو آخرین حلقه زنجیر صوت بلندگو همیشه در قسمت آخر سیستم صوتی میباشد ولی بااینکه در آخر خط قرار دارد از اهمیت ویژه ای بر خوردار است وحدود ۳۰ تا ۵۰ درصد یک صدای خوب و دلنشین در سیستم صوتی بستگی به بلندگوهای آن دارد .در حقیقت نمی توان صدای قابل قبولی بدون داشتن بلندگوهای مناسب داشت. بلندگو در حقیقت وسیله ای است که انرژی الکتریکی را به انرِژی صوتی