بتهوون، خالق ناشنوای آثار ماندنی در عالم موسیقی

بتهوون، خالق ناشنوای آثار ماندنی در عالم موسیقی شهر بن هر ساله در ماه سپتامبر میزبان برگزاری جشنواره‌ی بتهوون است. لودویگ فان بتهوون که در سال ۱۷۷۰ در شهر بن به دنیا آمد، یکی از نوابغ عالم موسیقی محسوب می‌شود و سمفونی‌های او، از جمله سمفونی نهم، شهرتی جهانی دارند.