با دستگاه فاروکا در موسیقی فلامنکو آشنا شوید.

اصولاً فاروکا یک پالوی رقصی با خصوصیت مردانه و دراماتیک است که ریتم آن ۴/۴ منظم بوده ولی تمپوی نامنظم دارد که بصورت افزاینده است و در پایان به حداکثر سرعت خود می رسد… فاروکا یکی از پالوهای موسیقی فلامنکوست که ریشه آن را به ناحیه (استان) گالیسیا (Galicia) و آستوریاس (Asturias) در جنوب غربی اسپانیا منسوب می دانند. لغت فاروکا برگرفته شده از زبان عربی مهاجران عرب ساکن در