خرید باند مونتاربو

خرید باند مونتاربو امروز، ما فن آوری (تکنولوژی) خودمان را از طریق یک رویکرد دو مسیره توسعه دادیم: از یک طرف محصولات در داخل محیط کنسرت زنده خواسته شده مورد آزمایش قرار گرفته جایی که شرایط عملیاتی بسیار شدیدتر از هر چیزی که کاربران ما باید با آن مقابله کنند. از طرف دیگر، ما ابزارهای دیجیتالی خودمان را که برای آزمایش و تجزیه و تحلیل سیستم های الکترو آکوستیک لازم