باند اکتیو یا پسیو؟

باند پسیو FBT HiMaxX 60 باند اکتیو یا پسیو؟ بهتر است قبل از هرچیز بدانیم باند پسیو با اکتیو چه تفاوت هایی دارند. باندها از یک و یا چند بلندگوی بزرگ و کوچک تشکیل شده اند. این بلندگوها برای تولید صدای بلند نیاز به سیگنال قوی