اکولایزر گرافیکی دایناکورد

اکولایزر گرافیکی دایناکورد اکولایزرگرافیکی شامل ۱۱ کانال استریو است که ازطریق دکمه ON فعال می شود. یازده باند فرکانس که هر کدام ۱۰ دی سی بل افزایش یا کاهش دارد.معمولا فرکانس بالایا همان(تریبل یا زیر) صداست که در سمت راست قرار دارد.فرکانس میانی یا همان ( میدرنج ) صداست که در وسط قرار دارد.فرکانس پایین یا همان(بم یا بیس) صداست که در سمت چپ قرار دارد. ۱۲khz فرکانس بالا یاهمان