انواع اکولایزر

انواع اکولایزر به طور کلی سه نوع اکولایزر وجود دارد: «گرافیکی»، «پارامتریک» و «رول آف». که ما در اینجا تنها به دو نوع اکولایزر گرافیکی و پارامتریک می‌پردازیم.