گیتار فلامنکو

گیتار فلامنکو انواع سازها گیتار زمانی وارد موسیقی فلامنکو شد که اسپانیایی‌ها فلامنکو را با سازهای دیگری می‌نواختند. پس از آن گیتار به شدت بر این موسیقی تاثیر گذاشت و هم اکنون گیتار و موسیقی فلامنکو با هم وابستگی متقابل دارند.

گیتار لوسیل

گیتار لوسیل انواع سازها لوسیل (انگلیسی: Lucille) نامی است که به گیتار های بی.بی. کینگ گفته می شود. آن ها معمولاً گیتار های سیاه رنگ گیبسون شبیه به سری ES-355 هستند.