ایراد بزرگ پورت USB

ایراد بزرگ پورت USB کارشناسان امنیت سایبری، ایمنی استفاده از USB برای وصل کردن دستگاه ها به کامپیوتر را به طور جدی زیر سوال برده اند. کارستن نوهل و جاکوب لل، دو محقق ساکن برلین، نشان دادند که چگونه یک دستگاه USB می تواند یک کامپیوتر را بدون اطلاع کاربر آلوده کند.