پورت های انتقال صدا

پورت های انتقال صدا پورت USB مخفف (Universal Serial Bus) این یکی معرف حضور همه هست. نام آن USB است. کابلی که این روزها همه جا دیده می شود. با آمدن آن ارتباطات های پارالل و پورت های سریال منقرض شدند. پورت USB 1 در حداکثر سرعت تا ۱۲ مگابیت قابلیت انتقال دیتا را دارد. نوع جدیدتر که USB 2 نام دارد