کاربرد انواع میکروفن ها در صدابرداری

کاربرد انواع میکروفن ها در صدابرداری با توجه به مقاله های ارائه شده در خصوص میکروفون ها و نحوه کارکرد و انواع آنها، مقاله حاضر به پیشنهاد یکی از خوانندگان این مجله (خانم وفا نیازی) تهیه شده است: میکروفون GUN همانطور که خانم نیازی اشاره داشتند: از این میکروفون هم در کار فیلم سازی و هم در کار ویدئو در شرایط صدابرداری سر صحنه استفاده می شود. منظور آنست که

کالبدشکافی میکروفن ها

کالبدشکافی میکروفن ها انواع میکروفن ها ميكروفون ها از نظر ساختمان به چند دسته تقسيم مي شوند. ميكروفون هاي ذغالي، ميكروفون هاي ديناميكي، ميكروفون هاي الكترومغناطيسي، ميكروفونهاي الكترواستاتيك، ميكروفون هاي نواري و ميكروفون هاي پيزوالكتريكي (كريستالي).

افزایش عمر میکروفن ها

افزایش عمر میکروفن ها پلاریته: مشخصه‌ پلاریته تعیین کننده وضعیت سیگنال خروجی الکتریکی میکروفون نسبت به سیگنال ورودی آکوستیکی آن است. در حالت استاندارد پین شماره دو مثبت می‌باشد. در این حالت وقتی فشار صوتی سبب حرکت دیافراگم به سمت داخل شود ولتاژی مثبت در پین شماره دو نسبت به پین شماره سه تولید می‌گردد.