انواع میکروفن ها از دیدگاه صدابرداران

صدابرداری انواع میکروفن ها از دیدگاه صدابرداران میکروفن شخصی: برای دریافت صدای سخنران ،‌نوعی میکروفن کوچک گردنی و آویزان ، بسیار کاربرد دارد . این میکروفنها همیشه یا به‌وسیله یک کابل بلند حامل با وسایل و تجهیزات صدا ارتباط دارند ،‌یا به یک فرستنده