صدا و الکترونیک

صدا و الکترونیک سیستمهای صوتی عمومی سیستم صوتی عمومی یک سیستم تقویت الکترونیکی با میکسر، آمپلی فایر و بلندگو است که برای تقویت یک منبع صدا همانند تقویت صدای اذان و سخنرانان در مساجد و اماکن عمومی و توزیع و پخش صدا در سراسر محل برگزاری مجالس و ساختمان ها مورد استفاده قرار می گیرد. برخی از سیستم های صوتی ساده نیز در سالن های کوچک مانند مدارس ، مساجد