دیجیتال ساینیج امروزی (Digital signage Today)

دیجیتال ساینیج امروزی (Digital signage Today) دیجیتال ساینیج می تواند مکان های زیر یافت شود به ویژه در مکان هایی که بینندگان مجبورند آن زمان زیادی منتظر بمانند: * مراکز خرید: – دکه ها – نمایشگرهای اطلاع رسان * خرده فروشی ها: – سوپر مارکت ها، ادارات و دارو خانه ها – پمپ بنزین، فروشگاههای بدون فروشنده * خیابان ها و بزرگ راهها * شوهای تجاری * سینماها و تئاترها *