اجرای پروژه های نورپردازی و صدارسانی

اجرای پروژه های نورپردازی و صدارسانی فروشگاه شبکه افتخار اجرای پروژه های بسیاری در زمینه نورپردازی و صدارسانی در سطح کیفیت جهانی و با بهره گیری از آخرین تکنولوژی های روز دنیا در میهن عزیزمان دارد.کارنامه پرافتخار این فروشگاه بزرگ در بخش پروژه های انجام شده قابل رویت می باشد. تلفن دفتر تهران : ۶۶۷۱۹۷۴۴ – ۶۶۷۱۵۳۷۱ کارشناس ارشد : ۰۹۱۲۳۰۸۵۷۵۰