بیتهای ذخیره و کابل تندر بولت

بیتهای ذخیره و کابل تندر بولت پورت USB 3.0 – مدلی که بیشتر سیستمها آن را در دو یا سه سال آینده خواهند داشت- جهت مصرف کاربرانی که نیاز به یک drive خارجی با ظرفیت یا backup دارند ، مورد استفاده قرار می گیرد. به علاوه این دیوایس، بسیار خوب با اتصال مستقیم با یک raid کوچک کار می کندو البته با تمام پورت هایUSB 2که شما در حال حاضرنیاز

روش های انتقال صوت از گذشته تا کنون

روش های انتقال صوت از گذشته تا کنون در هر زمان، با توجه به نیازی که موجود بود، فناوری جدیدی وارد بازار می شد. با ورود این فناوری های تازه، مردم در ابتدا متحیر می شدند و بعد که در رابطه با آن اطلاعات بیشتری را کسب می کردند، به سمت خریداری و استفاده از آن روی می آوردند.