مجری طرح های پیجینگ

  مجری طرح های پیجینگ مجموعه فنی شبکه ارائه کننده خدمات زیر میباشد : • مشاوره و اجرای سیستم های صوتی پیجینگ • طراحی ، مشاوره و اجرای سیستم صوتی جهت فضاهای باز مانند :